Bewoners aan het woord: het startte met boomtuintjes

Van dakconcert tot buurttuin

Jerry Rijstenbil mobiliseerde 7 jaar geleden door middel van een spontane zangactie, op het dak van zijn kantoorpand, 80 buren die naar buiten kwamen voor een nieuwjaarsborrel. Hij ontmoette daar buurvrouw Annemieke die een boomtuintje (boomspiegel) had en zij vroeg hem om hulp; er kwamen er toen 7. Zo is het begonnen. Daarna kwam hij in contact met buurvrouw Cathy, die vertelde dat er subsidie kon worden aangevraagd voor het aanleggen van een tuin op de Westlandgracht, dat is de Vlinderfladdertuin geworden. Jerry is een echte verbinder en ziet met veel plezier hoe mensen ontzettend genieten van de tuin, speciaal ook in deze periode.

Stadsdorp Beter een goede buurt

Inmiddels is hij de organisator/aanjager voor de groene activiteiten van betereengoedebuurt.nl: het stadsdorp Hoofddorppleinbuurt. Samen met Leone en Joanne trekt hij de kar. Als er een activiteit is communiceert hij dat via een app- en mailgroep van 40 bewoners en krijgt dan hulp van wel 30 mensen. Gemiddeld besteed hij er zo’n 2 uur in de week aan maar voor een speciale activiteit kan dat zo maar een hele dag zijn.

Boomtuintjes

Zijn grootste passie is nog steeds mensen enthousiasmeren en de boomtuintjes aanleggen, het zijn er inmiddels al 45, waarvan sommige nog in aanleg. Ook knappen ze verwaarloosde boomspiegels op. Er is zelfs een echt klusteam van 6 mensen waar Jerry een beroep op kan doen. De houtzagerij op de Aalsmeerweg levert de planken en de piketpaaltjes. Er is ook (tuin) gereedschap voor aangeschaft.

Ze weten inmiddels de wegen wel te bewandelen: er is subsidie ontvangen van Bewonersinitiatieven in Zuid, Oranje Fonds, VSB fonds, Fonds voor Zuid,  GroeneBuurten en Combiwel.

Jerry is nu bezig subsidies aan te vragen voor de viering in 2021, dan hoort de buurt 100 jaar bij Amsterdam en ze willen dan groots uitpakken.