Duurzaamheid

Composteren

Composteren

Blauwgroene daken

Blauwgroene daken

Infiltratiekratten

Infiltratiekratten

Regenton

Regenton

Zwerfafval

Zwervend afval heeft negatieve impact

Steeds vaker ligt er plastic afval op plekken waar het niet hoort. In borders en in het water. Als zwerfafval blijft liggen wordt het gegeten door dieren die erin kunnen stikken. Via onze grachten en rivieren belandt het in de zee. Het plastic wordt steeds kleiner en uiteindelijk wordt het afval een plastic soep. Een ramp voor vissen, vogels en ook de mens.

Ook de flessen, blikjes of oude fietsonderonderdelen horen niet thuis tussen de bosjes of in de goot. Soms ligt het afval er jaren, verscholen tussen het groen. Als deze langzaam vergaan, komen er allerlei chemicali├źn vrij die niet in de natuur thuishoren. Dat heeft een negatieve impact op de planten en de daar levende dieren. Bovendien spoelen zij weg naar het grondwater wat zo verontreinigd raakt.

Bovendien trekt een vieze omgeving weer meer afval en vervuiling aan. Terwijl een schone en opgeruimde omgeving maakt dat mensen zich veiliger voelen en socialer gedragen.

Help mee om je buurt schoner te houden

GroeneBuurten organiseert daarom regelmatig dagen waarop we gezamenlijk het zwerfafval rapen. In het Vondelpark, maar ook in de buurten. Kijk in de agenda om te zien wanneer de eerstvolgende actie plaatsvindt.

Er zijn ook buurtbewoners die alleen of groepsgewijs afval verzamelen in hun wijken. De Gemeente kan materiaal verschaffen om dit mogelijk te maken, zoals een afvalgrijper, een houder(ring) voor de zak en bijbehorende vuilniszakken.

Je kunt ook containeradoptant worden. Dan houd je een of twee afvalcontainers bij je in de straat in de gaten, en help je mee het schoon te houden. Vuilnis en klein afvalgooi je er alsnog in, maar ook let je mee op dat er geen grofvuil wordt geplaats buiten de geoorloofde uren. Je krijgt het benodigde gereedaschap van de Gemeente wanneer je je aanmeldt.

Digitale hulpmiddelen

Tot slot wijzen we je graag op de apps Verbeterdebuurt en Litterati. Verbeterdebuurt is gekoppeld aan het systeem van de gemeente Amsterdam. Met Litterati-app kun je op een leuke manier ook anderen motiveren om zwerfafval te rapen, door middel van het fotograferen van elk stuk dat jij zelf oppikt.