Biodivers jubileum

Biodivers jubileum

Al 15 jaren lang wordt er gewerkt aan het ecologisch beheer van de Koeienweide in het Vondelpark. Met een mooie toename van de biodiversiteit tot gevolg. Ook de natuureducatie voor kinderen draait alweer zo lang. Tijd om dit jubileum te vieren met speciale activiteiten! En jij kunt erbij zijn!

Biodivers jubilieum

Nu 15 jaar geleden startte het avontuur om meer biodiversiteit op de Koeienweide te krijgen. Voor die tijd stonden er achtereenvolgend koeien, lama’s en paarden op dit kleine eiland, maar hun verblijf daar was voor niemand prettig: niet voor de dieren want zij hebben behoefte aan veel meer ruimte, en niet voor de mens omdat er destijds mond- en klauwzeer heerste. Toen de weide leeg kwam te staan, namen stadsecoloog Martin Melchers, groenmedewerkers van het Vondelpark en GroeneBuurten de uitdaging aan om de natuur te herstellen. Op de met koeienvlaaien doordrenkte bodem was de biodiversiteit laag. De belangrijkste maatregelen richtten zich daarom op het verschralen van de bodem, zodat inheemse planten er zich weer thuis zouden gaan voelen. Vervolgens zou dat vanzelf weer allerlei dieren aantrekken. Daarmee werd het bovendien een uitstekende plek om stadskinderen in aanraking te laten komen met de natuur. Wie had toen gedacht dat het zo’n prachtig resultaat zou opleveren!

Toenemende biodiversiteit

Met behulp van honderden vrijwilligers is gedurende al die jaren gewerkt aan het ecologisch beheer. De kern van het werk blijft daarbij verschraling van de bodem, omdat het verkeer uit de stad zorgt voor nieuwe stikstofdepositie. De weide wordt slecht 2x per jaar gemaaid, en het is vooral belangrijk om dat maaisel af te voeren. Daarmee worden grote composthopen gemaakt aan de randen van het eiland; een prachtige voedselbron en schuilplek voor vogels, insecten en egels. Maar het ecologisch beheer gaat verder: de knotwilgen aan de oevers worden gesnoeid zodat vogels er kunnen broeden, zandhopen bieden nestruimte voor solitaire bijen en in kleine poelen met rietkragen kunnen kikkers en salamanders zich voortplanten.

Het mooiste is echter de wilde bloemenzee die elk voorjaar de weide kleurt! Het gonst er van de insecten en vlinders die van bloem tot bloem vliegen. De soortenrijkdom is gedurende de jaren flink toegenomen. Er hebben zich allerlei nieuwe inheemse planten gevestigd, aangewaaid of meegenomen door vogels. Ook zijn er steeds meer dieren die de ecologische weide weten te vinden. Bij een onderzoek werden zelfs een nieuwe sluipwesp- én keversoort gevonden. Verder broeden er meerdere vogelsoorten die je helemaal niet midden in de stad zou verwachten. En wie weet wat er nog allemaal te verwachten staat in de toekomst!

De stadskinderen die rondleidingen krijgen van vrijwillige natuurgidsen over het speciale natuurpad, gaan vaak helemaal enthousiast naar huis. Vol verhalen over alle diertjes die ze gezien hebben, de planten waarvan ze hebben mogen proeven en de grappige weetjes over de rijke biodiversiteit op de weide. Hopelijk worden zij de natuurliefhebbers van de toekomst.

Zelf ervaren hoe mooi de Koeienweide is?

Je kunt op meerdere manieren ervaren hoe bijzonder de Koeienweide is. Je kunt bijvoorbeeld meehelpen met het ecologisch beheer. Neem deel aan een werkochtend wanneer je tijd en zin hebt. Ook organiseren we op 3 juli een Open Zaden dag. Die dag staat in het teken van het oogsten van zaden van inheemse planten om deze later in het jaar op andere plekken in te zaaien.

Of kom gewoon kijken hoe mooi het is. Dat kan tijdens de Open Dag op 9 juni van 12:00-16:00. Deze staat in het teken van Slootjesdag, waarbij je gewapend met schepnetjes, loeppotjes en zoekkaarten op zoek gaat naar waterdiertjes in de sloot. Je kunt ook meelopen met een rondleiding over het natuurpad. Meer weten over wilde bijen? Neem dan deel aan de excursie Kijken door de Ogen van een Bij op 12 juni van 14:00-15:30. Tijdens deze BIJ-scholing leer je alles over het belang van wilde bijen voor de biodiversiteit en voor ons allemaal. Hiervoor is opgeven wel verplicht. Mail naar simone@groenebuurten.nl.