Vlinders in het Vondelpark

vlindertellingen

Welke dagvlinders fladderen er in het Vondelpark? Op de Koeienweide en in de Slurf, twee locaties waar vrijwilligers helpen in het groen, zijn dit voorjaar vlinderroutes uitgezet. Onze natuurgidsen en een paar nieuwe vrijwilligers tellen er wekelijks vlinders. Zo krijgen we inzicht in welke soorten er zijn en de aantallen. Als we meerdere jaren vlindertellingen doen krijgen we inzicht of de vlinderstand toeneemt of juist verslechterd. En het beheer kan hierop worden aangepast (bijv. meer biologische nectar planten plaatsen). Ook kan een vergelijk gemaakt worden met de rest van Nederland.

Hoe werkt een vlindertelling

De routes zijn opgedeeld in 8 à 10 secties van 50 meter. In elke sectie tellen we alle vlinders die we 2,5 meters links en rechts en 5 meter voor en boven ons zien. Ook noteren we de temperatuur, windkracht en hoeveelheid bewolking. De tellingen worden doorgegeven aan het meetnet van de Vlinderstichting.

Getelde soorten

De afgelopen maand waren er vooral veel grote en kleine koolwitjes en klein geaderde witjes te zien. Maar ook de atalanta, dagpauwoog, het boomblauwtje en Icarusblauwtje is gespot. De aantallen en soorten vielen ons helaas wel wat tegen. Hopelijk herstelt dit zich nog de komende maanden.

Nu komt de periode dat er meer (bruine) zandoogjes, distelvlinders en gehakkelde aurelia’s vliegen. Vorig jaar vloog de koninginnenpage ook in het park dus wie weet gaan we die binnenkort ook weer zien?

De Vlinderstichting

De route is uitgezet in overleg met de Vlinderstichting. In 1990 is deze stichting samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gestart met vlindertellingen in Nederland. Hierna volgden ook libelle- en nachtvlinder tellingen. Meer informatie: https://www.vlinderstichting.nl/

Meer lezen over vlinders

Lees op onze website meer over het belang van vlinders en wat jij kan doen om ze te helpen.

https://groenebuurten.nl/wat-kan-je-doen/help-de-dieren/

 

vlindertellingen Vondelpark
klein geaderd witje

vlindertellingen Vondelpark