Terugblik in Beeld – Natuuroever Beatrixpark

natuuroever Beatrixpark

In oktober was de oever langs de Beethovenvijver aan de beurt om extra oeverbeplanting te krijgen. Zo helpen we de biodiversiteit een handje en bovendien draagt het bij aan de verfraaiing van het park. Maar er was nog veel meer te doen. Zie daarvoor ook de terugblik in beeld van deze nieuwe natuuroever in het Beatrixpark.

Terugblik in Beeld – Aanleg natuuroever in het Beatrixpark

Buurtbewoners hielpen mee met het aanplanten van meer dan 400 inheemse moeras- en waterplanten langs de waterkant. Er werd gesnoeid en gemaaid met de zeis om plek vrij te maken en licht te geven aan de nieuwe beplanting. Van de gesnoeide takken werden takkenrillen gemaakt die ook helpen om verschillende beestjes een schuil- en nestelplek te geven, denk aan egels, vogels en insecten. En langs de andere kant van het pad werden inheemse zaden gezaaid voor een mooie bloemrijke bosrand.

De werkochtenden werden niet alleen begeleid door medewerkers van GroeneBuurten maar vooral ook met hulp van Luis Nobre Canha en Nicole de Rop, groenmedewerkers van Stadswerken gemeente Amsterdam. Zij zijn echt wandelende encyclopedieën, die hun enthousiasme graag overdragen op de vrijwilligers. Daarom legden ze niet alleen de werkzaamheden uit, maar vertelden ook waarom dit zoveel nut heeft.

natuuroever Beatrixpark Natuuroever Beatrixpark Natuuroever Beatrixpark Natuuroever Beatrixpark Natuuroever Beatrixpark Natuuroever Beatrixpark Natuuroever Beatrixpark

Amsterdam zoemt, inclusief citizen science bij natuuroevers

De aanleg van de natuuroevers is onderdeel van de campagne Amsterdam Zoemt, creëer een bijenoase. Met behulp van inheemse moeras- en waterplanten worden de oevers van grasweides in de parken interessant leefgebied voor allerlei dieren. De bloeiende beplanting biedt voedsel, veiligheid en nestplekken voor vogels en insecten zoals de wilde bij. Ook wordt op sommige plekken een beschoeiing gemaakt van wilgentenen, zodat amfibieën en vissen meer paaigebied en schuilplekken krijgen. We coördineren een citizen science project om het effect van de beplanting op de biodiversiteit te meten. Meer informatie of hoe je je kunt aanmelden, lees je hier.

Met dank aan

Dit project wordt (mede) mogelijk gemaakt met financiële steun van het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland.

Met medewerking van Luis en Nicole, groenmedewerkers van Stadswerken gemeente Amsterdam.

En zonder de hulp van alle vrijwilligers was het nooit mogelijk geweest om alle beplanting langs de oevers te planten en onderhouden en het burgeronderzoek uit te voeren.