Citizen Science Natuuroevers

Burgeronderzoek natuuroevers

Doe mee aan ons nieuwe burgeronderzoek over natuurlijke oevers in Oud Zuid. Zo draag je bij aan méér én beter beheerde ecologische oevers in de stad, en help je de biodiversiteit een handje.

Project Natuuroevers van start

De ruimte in de stad voor natuur is beperkt. Terwijl er wel grote behoefte is, onder andere om het herstel van de biodiversiteit te bevorderen. Daarom wil GroeneBuurten de vele waterwegen in de stad benutten om daar natuurlijke oevers aan te leggen. In april gaan we aan de slag met glooiende oevers, in het najaar met versteende kades*. Met inheemse beplanting creëren we voedsel- en nestelplekken voor insecten en vogels. Ook wordt op sommige plekken een beschoeiing gemaakt van wilgentenen, zodat amfibieën en vissen meer paaigebied en schuilplekken krijgen. Dit jaar zijn oevers in het Vondel- en het Beatrixpark aan de beurt.

Daarnaast wordt op enkele versteende kades een pilot gedaan met muurplanten. Deze planten hebben het moeilijk omdat ze worden verwijderd als oude muren worden opgeknapt en hersteld. Hoe mooi zou het echter zijn als ook de kades meer vergroend zouden worden. Daarom starten we een pilot op twee plekken in Oud Zuid.

Citizen Science Natuuroevers

Wat levert de nieuwe begroeiing op voor de biodiversiteit? Zijn er meer soorten waar te nemen? Nieuwe minder algemene soorten misschien? Welk beheer draagt daaraan bij? Voor beide soorten natuurlijke oevers zullen de effecten voor de biodiversiteit onderzocht worden. Daarom wordt een citizen science project (oftewel burgeronderzoek) gestart, waarbij een groep vrijwilligers op regelmatige basis noteert wat er waargenomen wordt.

Wil jij meedoen met dit burgeronderzoek in Stadsdeel Zuid? Samen met de andere vrijwilligers en studenten geef je het onderzoek vorm, onder begeleiding van GroeneBuurten, groenbeheerders van de gemeente en InHolland. Op heel korte termijn wordt gestart met een nul-meting.

Aanmelden via info@groenebuurten.nl. Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met Luella via 06-83170897.

Amsterdam zoemt, creëer een bijenoase

Het project Natuuroevers is onderdeel van de campagne ‘Amsterdam zoemt, creëer een bijenoase’. GroeneBuurten organiseert in 2023 voor het vierde jaar diverse activiteiten rondom de wilde bij. Denk aan het verbeteren van natuuroevers in parken en langs kades (start april), een excursie over wilde bijen en ecologisch beheer op de Koeienweide (14 juni), het verzorgen van BIJlessen voor schoolgroepen en nog veel meer. Wil je meedoen, houd de nieuwsbrief en agenda van GroeneBuurten in de gaten voor de data.

*Dit project wordt (mede) mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland.

Foto: Peter Hegi – AVN