Amsterdam zoemt, creëer een bijenoase 2023

Amsterdam zoemt 2023

GroeneBuurten organiseert in 2023 weer allerlei activiteiten rondom de wilde bij. Deze heeft het moeilijk, net zoals vele andere insecten. Met de campagne Amsterdam zoemt, creëer een bijenoase proberen we het tij te keren. Voor het vierde jaar alweer brengen we bijvoorbeeld nectarrijke inheemse begroeiing aan in de stad om de bij van voedsel te voorzien. We onderzoeken de effecten van de begroeiing voor de wilde bij samen met een groep vrijwilligers. Ook zijn er activiteiten om meer te leren over het leven van de wilde bij. Doe jij ook mee?

Activiteiten

Er zijn diverse activiteiten waar jong en oud aan mee kunnen doen. Houd ook onze nieuwsbrief en agenda van GroeneBuurten in de gaten voor meer informatie ofwel nieuwe data/activiteiten.

1. Verbeteren van natuuroevers in parken en aan versteende kades.

Dit jaar speciale aandacht voor het verbeteren van natuurlijke oevers in Amsterdam Zuid. Oevers in het Vondelpark, het Beatrixpark én versteende oevers langs kades. Met plantacties (uiteraard met inheemse nectarrijke beplanting), dragen we bij aan méér én beter beheerde ecologische oevers in de stad, en helpen we de biodiversiteit.

Op woensdag 3 en zaterdag 6 mei start het echte beplanten van twee natuuroevers in het Vondelpark en het maken van een wilgentenen beschoeiing. Bekijk wat we precies gaan doen op 3 mei: https://groenebuurten.nl/agenda-item/aanleg-natuuroevers-zochervijver/ en op 6 mei: https://groenebuurten.nl/agenda-item/aanleg-natuuroevers-grote-speelweide/

In het najaar organiseren we plant-werkochtenden in het Beatrixpark en langs de versteende kade. De data volgen binnenkort.

2. Citizen science project natuuroevers

Met dit burgeronderzoek ofwel citizen science project onderzoeken we wat de effecten zijn van de beplanting voor de biodiversiteit. Als vrijwilliger noteer je op regelmatige basis wat er waargenomen wordt. Je kunt zowel meehelpen met waarnemen van alle soorten of je beperken tot je favoriete soortgroep, zoals vogels of amfibieën of vlinders. Uiteraard krijg je daarvoor vooraf alle uitleg en hulpmiddelen. In april wordt gestart met een nulmeting. Meer info: https://groenebuurten.nl/burgeronderzoek-natuuroevers/

3. BIJles voor schoolgroep incl. plantactie

Op 10 mei verzorgt Sonne Copijn van de Bee Foundation een BIJles voor groep 6 van Basisschool de Notenkraker. Zij vertelt de kinderen over de wondere wereld van de (wilde) bij en het belang van bijen voor bestuiving en de biodiversiteit. Na de BIJles gaan de kinderen dotterbloemen planten langs de Koeienweide zodat er elk voorjaar een geel lint van voedselstationnetjes voor de wilde bijen verschijnt. Zie ook: https://groenebuurten.nl/agenda-item/werkochtend-koeienweide-en-bijles/

4. Excursie wilde bijen en ecologisch beheer

Wegens succes staat de Wilde-bijen-excursie ook dit jaar op het programma. Op woensdag 14 juni van 13.00-15.00 uur leiden ‘bijenkoningin’ Sonne Copijn van de Bee Foundation en de ecologisch beheerders van de Koeienweide, Luis en Nicole, de deelnemers rond over het natuurpad van de Koeienweide. De Koeienweide is een ecologisch beheerd natuurgebied midden in het Vondelpark. Door goed beheer zijn er elk jaar meer soorten inheemse planten te zien, wat verschillende soorten wilde bijen een voedsel-, nestel- en schuilplek biedt. Tijdens de excursie hoor je allerlei speciale weetjes over wilde bijen en ecologisch beheer. Uiteraard gaan we ook actief op zoek naar bijen die op dat moment rondvliegen. Meer informatie: https://groenebuurten.nl/agenda-item/bijenexcursie-amsterdam-zoemt-2/

5. NLdoet en Burendag Vondelpark

Ook tijdens NLdoet en Burendag wordt aangesloten bij Amsterdam zoemt. Er worden nectarrijke planten geplant in de Slurf zodat wilde bijen maar ook insecten als vlinders het hele jaar door voldoende voedsel hebben om te overleven en zich voort te kunnen planten.

Aanmelden

Wil je meehelpen? Meld je aan via info@groenebuurten.nl

Met dank aan

Amsterdam zoemt, creëer een bijenoase wordt georganiseerd door GroeneBuurten, en mede mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland, de Bee Foundation en Stadswerken van de Gemeente Amsterdam.

Foto: Wimperflankzandbij

Een reactie op “Amsterdam zoemt, creëer een bijenoase 2023

  1. Pingback: Terugblik in Beeld - Natuuroever Beatrixpark - GroeneBuurten

Reacties zijn gesloten.