Succesvolle Buurtactie

Het was hard werken met een grote groep mensen, maar het resultaat van de Buurtactie mag er wezen.

Succesvolle Buurtactie

Tijdens de Buurtactie in de Van Tuyll- en de Minervabuurt zijn in 9 private tuinen heel veel tegels verwijderd. Daarvan is een deel bedekt met halfverharding waardoor het regenwater nu in de bodem kan infiltreren en minder opwarming plaatsvindt in de zomer. Een deel van de tegels is ter plekke hergebruikt om er stapelmuurtjes en borders mee te maken. En het allermooiste: er gingen honderden planten en enkele boompjes de grond in! Goed voor de klimaatbestendigheid en de biodiversiteit in de buurt.

Allemaal samen voor Tegels eruit, groen erin!

De Buurtactie werd georganiseerd door Tegels eruit, groen erin! met GroeneBuurten als lokale partner in Oud-Zuid. Samen met buurtbewoners, vrijwilligers van het Expat Team en deelnemers van de Natuurwerkdag werden de tegels gewipt en het groen geplaatst. Zo is de stad weer een klein beetje minder versteend.

En dat is hard nodig! Door het veranderende klimaat wordt het weer steeds extremer. De zware regenbuien, langdurige droge periodes en tropische temperaturen veroorzaken wateroverlast en hittestress. Om de stad meer toekomstbestendig te maken is een andere inrichting noodzakelijk. Minder tegels en steen en meer groen spelen daarbij een hoofdrol.

Harde noodzaak!

Als je bedenkt dat privaat terrein de helft van de totale oppervlakte van de stad uitmaakt, begrijp je meteen hoe belangrijk binnentuinen zijn bij het oplossen van dit probleem. Als je de tegels vervangt voor groen, sla je meteen twee vliegen in één klap. Want meer groen biedt ruimte voor biodiversiteit. En ook die kan in de stad wel wat hulp gebruiken.

Dank daarom aan alle vrijwilligers, sponsors, tuineigenaren en organisaties die tijdens deze Buurtactie meehielpen om de stad weer een stukje groener, gezonder en mooier te maken!

Tegels eruit en stapelmuurtje erin