Plantactie natuurvriendelijke oevers

natuuroevers beplanten

In mei planten schoolkinderen en vrijwilligers duizenden oeverplanten langs de natuuroevers van vier parken in Amsterdam Zuid. In het Vondelpark, het Beatrixpark, het Amsterdamse Bos en Twikkel in het Gijsbrecht van Aemstelpark. Kinderen van de vrijeschool West en het Nicolaas Lyceum helpen mee. De schoolklassen krijgen vooraf een BIJ-les door een docent van de Bee Foundation.

Wil je meehelpen? Dat kan op 19 mei in het Vondelpark en op 27 mei in het Beatrixpark. Vooraf aanmelden is verplicht.

Oeverplanten in het park of langs je eigen vijver

De onderstaande biologische inheemse planten planten we in de parken. Wil je zelf ook leuke beplanting langs of in je vijver, dan kan je denken aan de volgende soorten:

Caltha palustris (Dotterbloem), Lythrium salicaria (Grote Kattenstaart), Lotus corniculatus (Gewone rolklaver), Lysimachia vulgaris (Grote wederik), Filipendula ulmaria (Moerasspirea), Eupatorium cannabinum (Koninginne(n)kruid of leverkruid), Nymphaea alba (Witte waterlelies), Menyanthes trifoliata (Waterdrieblad).

Waarom natuuroevers beplanten

Natuurvriendelijke oevers zijn goed voor de biodiversiteit. Natuuroevers zorgen voor een goede leefomgeving voor dieren en planten in en om het water. Denk aan insecten als de wilde bijen, vlinders, libellen en amfibieën. Door te zorgen voor een variatie aan inheemse soorten oeverbeplanting creëer je schuilplekken en Bijtankstationnetjes ofwel stepping-stones. Zo krijg je bijenlinten door de stad tussen parken en privétuinen. Belangrijk want bijvoorbeeld wilde bijen kunnen maar gemiddeld 200 meter vliegen van de ene naar de andere voedselbron.

Met dank aan

De actie is onderdeel van de campagne ‘Amsterdam zoemt creëer een bijenoase’.

GroeneBuurten organiseert de werkochtenden Natuuroevers, regelt de hulp van vrijwilligers en scholen, stemt het af met de verschillende partijen en zorgt dat de planten er op tijd zijn. Groenmedewerkers van de Gemeente Amsterdam en GroeneBuurten begeleiden de vrijwilligers en kinderen tijdens het planten.

De planten zijn bekostigd met een subsidie van het Betrekken bij Groen fonds van de provincie Noord Holland en een bijdrage van de Bee Foundation.

GroeneBuurten bedankt natuurlijk alle vrijwilligers en schoolkinderen voor het helpen met deze oeverplant actie. Samen zetten we ons in voor de wilde bijen!