Amsterdam zoemt, creëer een bijenoase verlengd

minicursus Laat jouw tuin zoemen

Verleden jaar organiseerden GroeneBuurten en de Bee Foundation voor het eerst de campagne Amsterdam zoemt, creëer een bijenoase. Er werden door de stad heen allerlei tankstationnetjes voor de wilde bij aangelegd met inheemse vaste planten. Bovendien werden bewoners bewust gemaakt van het belang van deze nectarrijke tankstationnetjes.

Het werd een succes dat we graag voortzetten. Want de wilde bij heeft dringend behoefte aan nog veel meer inheemse begroeiing. Daarom continueren we de campagne in 2021 met nieuwe activiteiten.

Op de bres voor de wilde bij met ‘Amsterdam zoemt, creëer een bijenoase

Met Amsterdam zoemt, creëer een bijenoase willen we Amsterdammers motiveren om hun eigen omgeving BIJvriendelijk in te richten voor de wilde bij. Bewoners kunnen meehelpen met het toevoegen van bijvriendelijke planten in parken, of ze kunnen hun eigen tuin of balkon bijvriendelijk inrichten. Ook krijgen schoolkinderen natuurles op school en in de praktijk.

De activiteiten in 2021 zijn:

Klik op de links van bovenstaande activiteiten voor informatie en terugblik met foto’s.