Campagne Amsterdam zoemt; creëer een bijenoase!

minicursus Laat jouw tuin zoemen

Beste lezers van onze nieuwsbrief, per ongeluk stond er een verwijzing naar dit oude nieuwsbericht in onze nieuwsbrief. Kijk hier voor het actuele nieuwsbericht: “Amsterdam zoemt, creëer een bijenoase verlengd”.

De wilde bij heeft het moeilijk; bijna de helft van de Nederlandse soorten wordt met uitsterven bedreigd. In Amsterdam wordt al hard gewerkt om het tij te keren. Ook GroeneBuurten en de Bee Foundation slaan de handen ineen om bijen (en andere insecten) weer volop kansen te bieden in onze stad. En jij kunt als bewoner een belangrijke rol spelen, namelijk door van je tuin, balkon of park om de hoek een wilde bijenoase te maken. Doe mee met onze campagne en help de bij!

Campagne Amsterdam zoemt; Creëer een bijenoase

In het nieuws verschijnen vooral alarmerende berichten over de sterfte onder de honingbij. Toch is de achteruitgang van de wilde bij niet minder dramatisch, integendeel zelfs. In Nederland komen naast de honingbij ruim 300 wilde bijensoorten voor, en al die bijen zijn cruciaal voor ons voedsel vanwege hun rol bij de bestuiving van planten, bloemen en bomen. Helaas wordt bijna 50 procent van die wilde bijen nu met uitsterven bedreigd.

Reden voor GroeneBuurten om zich in te zetten voor het voortbestaan van de wilde bij in de stad. Samen met de Bee Foundation organiseren zij de campagne Amsterdam zoemt, creëer een bijenoase. Hiermee worden verspreid door de stad samen met bewoners voedselbronnen gecreëerd met inheemse planten. Gezamenlijk worden dit bijenlinten door de stad. En dat is hard nodig, aangezien bepaalde soorten wilde bijen maximaal 200 meter kunnen vliegen voordat ze weer voedsel nodig hebben. Ook vlinders, hommels en zweefvliegen profiteren van de inheemse begroeiing.

Het mooie is dat het op sommige plekken in de stad al iets beter gaat met de biodiversiteit. Dankzij verschillende maatregelen nemen hier de insectenaantallen weer toe. De stadsecoloog Remco Daalder ziet het gebeuren. Het helpt dat groenbeheer geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt, maar ook bloeiende geveltuintjes van stadsbewoners spelen een belangrijke rol. Met Amsterdam Zoemt, creëer een bijenoase wordt hier een extra impuls aan gegeven.

De aardigheid is dat betrokken gemeenteambtenaren aan de oorsprong van de campagne staan. Zij doneerden in december 2018 namelijk de waarde van hun kerstpakket aan de Bee Foundation, die dit nu via GroeneBuurten weer ten goede laat komen van de stad. En groenbeheer van de Gemeente is weer nauw betrokken bij de uitvoering.

De meerjarige campagne bestaat uit verschillende onderdelen. Zo krijgen de oevers in het Vondelpark een insectvriendelijke make-over en zullen bewoners van de stad op verschillende manieren gemotiveerd worden om hun tuinen te vergroenen met inheemse planten. Er zijn voor hen gratis plantenpakketten, een lezing en de verkiezing van de bijvriendelijkste (gevel)tuin. Bij de start ligt de focus op Amsterdam Zuid, het werkgebied van GroeneBuurten. Uiteraard kunnen bewoners uit andere stadsdelen wel meedoen aan de activiteiten. In volgende jaren worden de pijlen gericht op andere delen van de stad.

De verschillende activiteiten van de campagne Amsterdam zoemt

2 maart Informatieavond Amsterdam Zoemt, Creëer een bijenoase

Sonne Copijn van de Bee Foundation (bijenoase.nl) en Wilde-bijen-expert Arie Koster geven het startsein voor de campagne tijdens een interactieve avond. Je krijgt er antwoord op de vragen: Welke soorten wilde bijen leven er in jouw buurt, en wat is het belang daarvan? Hoe kun je ervoor zorgen dat wilde bijen weer kansen krijgen in deze versteende stad? Aan het einde van de avond kan iedereen zich inschrijven voor de actie ‘Planten(pakketten) voor wilde bijen’.

Meer informatie:zie Agenda

2 t/m 29 maart Actie ‘planten voor wilde bijen’

Amsterdammers kunnen de hele maand maart een gratis plantenpakket aanvragen met inheemse vaste planten. Iedereen met een (gevel)tuin, balkon of buurttuin kan meedoen. Al die vergroende plekken samen zullen bijenlinten door de stad vormen. Heel belangrijk, want bepaalde soorten wilde bijen kunnen maximaal 200 meter vliegen voordat ze weer voedsel nodig hebben. Deelnemers aan de informatieavond van 2 maart hebben lichte voorrang bij de toekenning van de plantenpakketten. Aanmelden via: info@groenebuurten.nl

11 en 12 maart Natuuroevers beplanten in Vondelpark

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om de diversiteit aan insectvriendelijke flora in het Vondelpark te verhogen. Toch zijn er nog genoeg plekken om uit te breiden. In het kader van de campagne ‘Amsterdam Zoemt, creëer een bijenoase’ wordt de vegetatie op de oevers aangepakt. Verschillende inheemse moerasplanten krijgen een plek aan de waterkanten, met behulp van vrijwilligers en schoolkinderen.

Tijdens twee werkochtenden zullen onder andere dotterbloemen, rolklaver, wederik en kattenstaarten worden geplant. Zo’n 50 kinderen van de Tobiasschool (VO) en de Annie M.G. Schmidt school (BO) helpen al mee. Wilt u ook deelnemen? Trek dan uw laarzen maar vast aan!

Op woensdag 11 maart van 10.00-12.30 uur worden de slootkanten tussen de Koeien- en Schapenweide beplant. Zie: https://groenebuurten.nl/agenda-item/11-maart-natuuroevers-beplanten-in-het-vondelpark-deel-1/

Donderdag 12 maart van 10.00-12.30 uur worden de oevers van de waterval naast de Vondelbrug (parkingang Van Baerlestraat) onder handen genomen. Zie: https://groenebuurten.nl/agenda-item/11-maart-natuuroevers-beplanten-in-het-vondelpark-deel-1-2020-03-12/

18 april Overhandiging ‘Planten voor Wilde Bijen’

In april zouden de inheemse plantenpakketten van de actie ‘Planten voor wilde Bijen’ overhandigd worden. Wegens corona is het uitgesteld tot begin september.

Dan kunnen 935 bewoners die zich inschreven, langskomen voor de ontvangst van hun bijenvoedselbank.

1 Mei – 1 september Verkiezing mooiste bijvriendelijke geveltuin van het jaar

Welke tuinen winnen de titel van insectvriendelijkste (gevel)tuin van het jaar? Iedereen uit Amsterdam Zuid kan meedoen. Nomineer je eigen tuin of die van een ander. GroeneBuurten-vrijwilligers beoordelen samen met enkele experts de inzendingen. Misschien hoort jouw (gevel)tuin ook wel bij de winnaars!

Stuur een foto met adres van de geveltuin naar: info@groenebuurten.nl

Eind september prijsuitreiking mooiste bijvriendelijke (gevel)tuinen en uitdelen plantenpakketten

Eind september worden de winnaars bekend gemaakt van de insectvriendelijkste (gevel)tuinen van Amsterdam Zuid.

Ook delen wij inheemse biologische planten uit aan 935 inwoners van Amsterdam.

Een mooie afsluiting van Amsterdam, zoemt, creeer een bijenoase 2020!

 

Dus, wil jij ook zo’n Vosje (Andrena Fulva) als op de foto in je tuin? Dan hopen we je te zien bij (één van) de vele activiteiten!

 

Foto: Arie Koster

2 reacties op “Campagne Amsterdam zoemt; creëer een bijenoase!

  1. Pingback: Amsterdam Zoemt! - BEE Foundation

  2. Pingback: Bijentuin op het Van Tuyllplein - GroeneBuurten

Reacties zijn gesloten.