Constructieve discussie op miniconferentie Groen Vrijwilligerswerk

Op 24 juni jongstleden organiseerde GroeneBuurten de miniconferentie De toegevoegde Waarde van Groene Vrijwilligers. Het was een snikhete dag, reden waarom de opkomst lager was dan verwacht. Gelukkig was het binnen in de Vondelkerk heerlijk koel en werd het een geslaagde dag.

Het doel van de miniconferentie was het draagvlak voor groen vrijwilligerswerk te vergroten en de continuering ervan zeker te stellen. Dit werd benaderd vanuit vier verschillende invalshoeken, namelijk de beleving door vrijwilligers zelf, de interactie met de gemeente, groen vrijwilligerswerk in de praktijk, en een wetenschappelijke kijk op de toegevoegde waarde. Maja van Vlerken presenteerde als actief vrijwilligster het eerste onderwerp. Vervolgens interviewde de dagvoorzitter Bahram Sadeghi de Projectleider Kansenkaart Vondelpark- Gemeente Amsterdam, Yvonne Meekes, over de visie van de Gemeente Amsterdam op groen vrijwilligerswerk. Philine van Overbeeke ging in op haar promotieonderzoek over de toegevoegde waarde voor organisaties. De presentaties werden beëindigd door Hans Pijls van Stichting de Wending die vertelde over instrumenten om groen vrijwilligerswerk duurzaam te laten voortbestaan.

Hierna werd in verschillende rondetafelsessies dieper ingegaan op dezelfde thema’s.

Aan het eind werd aan Yvonne Meekes, in vertegenwoordiging van de Gemeente, een Manifest van Aanbevelingen overhandigd. De verklaringen en oproepen daarin komen voort uit dat wat besproken is tijdens de rondetafelsessies.

Klik hier om het manifest inclusief verslag van de miniconferentie te lezen.

Wij danken alle vrijwilligers die hebben geholpen tijdens de voorbereiding en op de dag zelf. Ook danken wij Stadsherstel, die het evenement sponsorde met de prachtige locatie de Vondelkerk!