Bijzonder tuinteam aan zet

Afgelopen week werd de tuin van Huis van de Wijk Lydia rigoreus aangepakt door het Expat Team Green Gardens. Zij verwijderden de stronken van verwilderde bomen en struiken om de tuin klaar te maken voor nieuwe beplanting.

Een bijzonder team van tuinvrijwilligers

De zes vrijwilligers maken deel uit van een speciaal team genaamd Expat Team Green Gardens. Ieder van hen heeft een hart voor groen, maar men is (nog) niet zo bekwaam in het Nederlands. Daarom is de voertaal Engels. Meestal helpt het team senioren of mensen met een fysieke beperking met het onderhoud of klusjes in hun (gevel)tuin, zodat deze behouden blijven voor de broodnodige groene omgeving in onze buurten. Ditmaal pakten we ook de tuin van Huis van de Wijk Lydia aan.

               

    

Iedereen bedankt voor alle inzet! Of, om in de sfeer van het team te blijven: Thanks team!

Binnentuin zoekt liefhebbende verzorgers

De binnentuin van Huis van de Wijk Lydia is onderdeel is van het Groenpunt van GroeneBuurten. Samen met betrokken buurtbewoners is hier verleden jaar in het bestrate deel al een voorbeeld-regentuin aangelegd. Deze is vrij toegangelijk tijdens de openingstijden van het Huis van de Wijk (dus mocht je graag met ogen enkele rainproofmaatregelen willen zien, wees welkom).

Er is echter ook een groot stuk tuin dat wel een opknapbeurt kan gebuiken. Bovendien is het de bedoeling om een deel van de huidige tegels te gaan verwijderen om nog meer groen aan te leggen. Een stuk waar vogels, insecten en amfibieën zich weer thuis voelen. Maar waar misschien ook een kleine moestuin aangelegd kan worden.

Wil je meehelpen om dit stuk groen van hoge kwaliteit te realiseren? Neem dan contact met ons op via info@groenebuurten.nl of 020-6628237.

Verwijderen van verwilderde struiken en bomen

Misschien vraag je je af waarom er de bomen en struiken eigenlijk verwijderd moesten worden. Ook sommige vrijwilligers hadden daar in eerste instantie wel twijfels over. Want willen we juist niet meer groen in plaats van minder? Helaas was dit in de tuin van Lydia toch echt nodig. De bomen en struiken waren al jaren verwaarloosd. Sommige bomen groeiden helemaal de ondergevel in en hun wortels vernielden de riolering en fundamenten van het gebouw. Veel struiken waren compleet verwilderd en van binnen al helemaal verstikt; ze zouden het hoe dan ook niet lang meer overleven. Bovendien overwoekerden enkele soorten al het andere groen. Nu is er weer ruimte voor een tuin met meer biodiversiteit.