Wedstrijdreglement van de GroeneBuurten-microbos-wedstrijd

Microbos Tuiny Forest

Artikel 1

GroeneBuurten, onderdeel van Stichting SOOZ, organiseert een microbos-wedstrijd voor bewoners van Amsterdam, ter bevordering van natuurinclusief en biodivers tuinieren. De wedstrijd loopt van 26/09/2019 tot 22/11/2019. De officiële bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking vindt plaats op 26 november.

Artikel 2

De wedstrijd staat open voor iedereen, dus zeker ook voor kinderen, die woont of enige vorm van onderwijs volgt in Amsterdam. Het microbos dient aangelegd te worden in Amsterdam.

Artikel 3

De wedstrijd bestaat uit drie categorieën, namelijk:

 1. Met buren samen
 2. Individuele binnentuinen
 3. Plek voor kinderen, bij school, sportterrein of speelplaats

Artikel 4

Om deel te nemen dient men een plan aan te leveren dat bestaat uit enkele onderdelen. Het plan mag alle vormen hebben, dus zo creatief of simpel als men zelf wil.

Het plan bestaat voor alle drie de categorieën ten minste uit de volgende onderdelen:

 • De deelnemers van dit initiatief (voor een binnentuin kan dat ook 1 persoon zijn)
 • De contactgegevens van minstens 1 persoon;
 • De plaats waar het gewenste microbos zal worden aangelegd, inclusief een plattegrond van het microbos op haar toekomstige plaats met de omringende omgeving;
 • En, erg belangrijk, de beantwoording van de vraag waarom jij/jouw groep graag een microbos wil.

Aanvullend dient bij de categorie 1 ‘Met buren samen’ aangegeven te worden:

 • Hoe jullie georganiseerd zijn, en hoe jullie vorm gaan geven aan het onderhoud en het voortbestaan van het initiatief op de lange termijn;
 • Welk gebruik de grond nu heeft, wie de eigenaar is, en of er toestemming is gegeven (of hoe denken jullie deze te verkrijgen).

Bij de categorie 3. ‘Plek voor kinderen, bij school, sportterrein of speelplaats’ geldt dat men laat zien:

 • Hoe de kinderen betrokken worden bij het onderhoud en het voorbestaan van het initiatief op de lange termijn;
 • Welk gebruik de grond nu heeft, wie de eigenaar is, en of er toestemming is gegeven (of hoe denken jullie deze te verkrijgen).

Artikel 5

Deelnemers dienen hun inzendingen uiterlijk 22 november 2019, onder vermelding van de naam ‘Microboswedstrijd’ én de categorie waaraan men wil vallen, te mailen naar info@groenebuurten.nl of in te leveren bij het kantoor van GroeneBuurten, J.M. Coenenstraat 4, 1071WG Amsterdam.

Artikel 6

Deelnemers mogen meerdere inzendingen opsturen, maar wel maximaal 1 inzending per categorie.

Artikel 7

De te winnen prijzen per categorie zijn:

Hoofdprijs:       Tuiny-Forest-pakket (zie https://www.ivn.nl/tuiny-forest), inclusief instructies over de aanleg.

2e prijs:            Pakket chemievrije bloembollen voor bijen en vlinders

3e prijs:            Biologisch bloemzaad voor bijen en vlinders

De deelnemers die het best aan alle drie de gevraagde stukken tegemoetkomen, worden als winnaar aangeduid. De winnaars worden bekend gemaakt op 26 november, tijdens een feestelijke avond. Exacte tijd en plaats worden later nog bekend gemaakt op de website. Deelnemers ontvangen hierover rechtstreeks bericht. Op deze avond zullen ook de prijzen worden uitgereikt.

Artikel 8

Het microbos dient eenmaal gewonnen werkelijk aangelegd te worden. En wel meteen. Houd hier dus rekening mee. Het zijn levende planten en bollen die niet willen wegkwijnen in een of andere opslagplaats.

Mocht er dus iets gebeuren waardoor je als winnaar toch niet in staat blijkt om het daadwerkelijk te planten, neem dan contact met ons op, dan maken wij iemand anders (een bijna-winnaar bijvoorbeeld) blij met het pakket.

Bovendien heeft het bos tijd nodig om zich te ontwikkelen. Geef de grond dus ook (minstens) de aankomende 10 jaar die gebruiksbestemming.

Artikel 9

Denk er ook aan dat sommige planten uit het microbos niet geschikt zijn om te eten. Leer kinderen dus om niet alles zomaar in hun mond te stoppen, ook al ziet het er erg lekker uit.

Artikel 10

GroeneBuurten draagt zorg voor een correcte beoordeling en verloop van de wedstrijd. De uitslag wordt bekend gemaakt op de avond van de prijsuitreiking (en schriftelijk indien de winnaars niet aanwezig zijn), en in de verschillende wijkkranten.

Artikel 11

De winnaars aanvaarden dat hun naam geplaatst wordt in eventuele publicaties in de pers en op de website. Ook mogen de inzendingen gepubliceerd worden in de pers en op de website.

En foto’s van de microbossen, bloembollen- of bloemzadenstroken die aangelegd zijn en volop groeien, zijn zeer welkom om andere bewoners te motiveren!

Succes!

3 reacties op “Wedstrijdreglement van de GroeneBuurten-microbos-wedstrijd

 1. Pingback: Feestelijke (natte) start van Groenpunt Olympus - Groene Buurten

 2. Pingback: Meedoen aan microbos-wedstrijd? - Groene Buurten

 3. Pingback: Microboswedstrijd verlengd - Groene Buurten

Reacties zijn gesloten.