Update over toekomst GroeneBuurten

Dank voor de vele steunbetuigingen die we hebben ontvangen. Op 11 december bespreekt de raadscommissie de evaluatie van Groen in de Buurt. We hebben inmiddels begrepen dat hier niet besloten gaat worden over het opheffen van GroeneBuurten, maar het blijft onduidelijk welke rol de gemeente Amsterdam ziet voor maatschappelijke groenorganisaties.
Groenorganisaties zorgen voor meer betrokkenheid van bewoners bij het groen, meer vrijwilligerswerk en voor een stabiele basis voor medebeheer door bewoners.
Ben jij geholpen door een groenorganisatie en wil je daarover vertellen? Meld je dan aan als inspreker bij deze vergadering. Je kan ook aanwezig zijn op de publieke tribune, vanaf 9 uur.

Goed nieuws is er ook: de gemeente is van plan voortaan structureel 2 miljoen euro per jaar uit te trekken voor kleinschalig bewonersgroen in heel Amsterdam.