Tuiny Forest groeit hard

Goed nieuws over het microbos aan de Pieter de Hoochstraat: het bosje groeit als kool! De Tuincommissie Pieter de Hooch stuurde ons dit mooie bericht.

Microboswedstrijd

Het bewonersinitiatief aan de Pieter de Hoochstraat heeft een boomperk en groot plantsoen in medebeheer. Om het plantsoen mooier en groener te maken, deden ze mee aan de microboswedstrijd die GroeneBuurten in het najaar van 2019 organiseerde. Zij behoorden tot de winnaars en kregen als prijs een Tuiny Forest.

Eind november werden de bomen, heesters en kruiden ingegraven. Als iele takjes zonder aarde kwamen ze aan. Iedereen vroeg zich af of ze het wel zouden halen. En nu komt het goede bericht dat alles is aangeslagen.

Bastienne: “Ons bosje groeit. Alle (!!) boompjes hebben knop of blad.”

Er omheen is het plantsoen momenteel nog een beetje kaal, maar daar wordt nog aan gewerkt. Een heus microbos is in wording! Hopelijk weten de bijen, vlinders en vogels het ieniemienie inheems bosje snel te vinden. We blijven het op de voet volgen.