Fonds voor Zuid van start

Steun voor maatschappelijke initiatieven in Zuid

Fonds voor Zuid zet zich in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners en het verhogen van saamhorigheid in de buurt. Fonds voor Zuid werft en verdeelt lokaal geld.

Kijk op Fonds voor Zuid voor alle voorwaarden.

Je kan nu ook bij Stichting SOOZ een bijdrage aanvragen om je bewonersinitiatief te realiseren. De aanvraag mag niet boven de € 500 uitkomen. De procedure is eenvoudig. Neem contact op met SOOZ via info@soozamsterdam.nl.

Meer fondsen en subsidies

Er zijn nog veel meer fondsen en subsidies beschikbaar voor jouw initiatief. We houden hier een overzicht voor je bij.