Groene plannen voor buurtbudget Marathonbuurt en Bertelmanpleinbuurt

Hoe kan het gemeentelijke buurtbudget van 100.000 euro voor de Marathonbuurt en Bertelmanpleinbuurt het best besteed worden? Sinds juni 2020 is een groep buurtbewoners hier actief mee bezig. De gekozen thema´s, ‘Groen’, ‘Ontmoeting en Cultuur’ en ‘Opknappen en Inrichten’ zijn nu in subgroepen uitgewerkt.

Boomspiegels, hagen, geveltuinen

Buurtbewoonster Maja van Vlerken over de groep Groen: ‘We hebben een enthousiast groepje en kwamen tot de strenge Lockdown wekelijks bij elkaar om plannen te maken en mogelijkheden te onderzoeken. Hier op het Bertelmanplein denken we aan groene hagen, plantenbakken en een drinkwaterpunt. Dit speelplein is een monument! Het is de eerste speeltuin (1947) van landschapsarchitect Aldo van Eyck, leuk toch! Een ander idee is bloembakken in de buurten en het opknappen van verwaarloosde geveltuinen en boomspiegels, samen met bewoners. Op het Hygiëaplein is al een groepje bewoners actief, dat samen met ons groene plannen heeft gemaakt voor dat plein. En, David van Bezooijen van GroeneBuurten heeft ons meermalen met raad en daad bijgestaan.’

Groen verbindt

Mensen enthousiast maken voor groen is belangrijk volgens Maja. ‘De gemeente wil het liefst onderhoudsarm groen. Als je dan iets meer wilt, valt of staat het toch bij beheer van bewoners. De uitdaging is: hoe krijgen we voldoende buurtbewoners geïnteresseerd om wat tijd en aandacht aan het groen te geven. Op de pleinen gaan we daarom groenworkshops organiseren voor de buurtbewoners. Samen in het groen werken verbindt mensen.’

Jonge mensen

‘Ons groepje Groen is volop bezig met haar plannen. We zijn gedreven en iedereen steekt er veel energie in. Het is bovendien leuk om mensen uit de buurt te leren kennen om samen met hen de buurt een impuls te geven. Ik merk ook dat veel jonge mensen met groen aan de slag willen. Sommigen hebben zelf ook ideeën aangedragen.’

Thema’s integreren

Maja: ‘We zitten nu in de fase dat we de plannen uit de drie thema’s gaan integreren. Begin december hebben we de plannen aan elkaar en de gemeente gepresenteerd via Zoom. Het definitieve budget voor Groen ligt nog niet vast maar komende tijd bereidt ons groepje Groen zich toch alvast voor op de uitvoeringsfase. Hopelijk stuurt Corona de uitvoering niet te veel in de war.’