Gemeente wil Groen in de Buurt voortzetten, maar bezuinigt in Zuid

commissievergadering op 11 december

Woensdagavond 11 december is het agendapunt ‘Evaluatie Amendement Bosman’ (Groen in de Buurt) besproken in de raadscommissie Bouwen en Wonen van de gemeenteraad. De afgelopen jaren zijn dankzij de Bosmangelden in Amsterdam veel groene bewonersinitiatieven opgezet.

Verschillende insprekers (dank!) vertelden over het belang groenorganisaties zoals GroeneBuurten en Natuur&Milieuteam Zuid voor zulke bewonersprojecten. Raadsleden van GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en D66 stelden vragen aan de wethouder over de evaluatie, de keuze om vanaf 2021 minder geld voor Zuid te begroten en de rol van groenorganisaties. Het zou zonde zijn om af te breken wat in Zuid goed werkt, vonden de raadsleden.

Stadsdelen kiezen hoe ze groengelden willen uitgeven

Wethouder Ivens reageerde dat de evaluatie is uitgevoerd door de stadsdelen, en onder hun verantwoordelijkheid. Hij was een beetje verbaasd dat er niet duidelijk uit kwam wat wel of niet goed werkt.
De gemeente is van plan om ook in de toekomst zeggenschap over de groengelden bij de stadsdelen te laten. Dat betekent dat stadsdelen de vrijheid krijgen om te kiezen hoe zij groeninitiatieven willen stimuleren. Stadsdeel Zuid kan ook in de toekomst ervoor kiezen om dit te doen via het inzetten van groenorganisaties in de buurt.
Wel gaat er ook geld naar een centrale functie voor kennisuitwisseling, het opleiden van vrijwilligers en dergelijke en naar een projectleider en coördinatie en dergelijke.

Minder geld voor stadsdeel Zuid

Voor wat betreft de verdeling over de stadsdelen: de gemeente wil de doelstelling van Groen in de Buurt verbreden van vergroenen van versteende buurten naar biodiversiteit en sociale cohesie. Deze onderwerpen spelen in de hele stad en daarom wil de gemeente het budget gelijkmatig over de stadsdelen verdelen.

Voor Zuid betekent dit een bezuiniging van ruim tien procent in 2020 en bijna een halvering vanaf 2021.

De Partij voor de Dieren wil samen met GroenLinks nog gaan zoeken naar andere mogelijke potjes om ons soort werk uit te betalen. Het uiteindelijke besluit valt pas op de raadsvergadering van 12 en 13 februari. Daarna moet stadsdeel Zuid nog beslissen wat het met zijn deel van het budget wil gaan doen vanaf 2021.

Je kan de vergadering terugkijken via deze link, agendapunt 22: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/697487/Raadscommissie%20Wonen%20en%20Bouwen%2011-12-2019