Bewoners aan het woord

Westlandgracht

Mieke Voragen heeft sinds juni het voortouw genomen om de buurttuin aan de Westlandgracht met een aantal buurtbewoners op te knappen. Ze begonnen met het snoeien van de heg. Die heg was te hoog, waardoor het een onbespiede hangplek werd. Nu is het weer een ‘open plek’ en dat helpt tegen mogelijke overlast. Ze maakte een nieuwsbrief om te vragen wie er mee wilde helpen. Nu is er een appgroep van 12 met een kerngroep van 5 personen. Ze kreeg, na advies van GroeneBuurten, een subsidie van € 500 van Stichting SOOZ, en benaderde het Oranjefonds voor het organiseren van een “Burendag”.

Mieke is er nu zo’n 10 uur per week mee bezig. De tuin geeft haar de mogelijkheid om (maatschappelijk) verbindend bezig te zijn en buren te ontmoeten. De tuin heeft echt een verbindende functie in de buurt die een grote diversiteit aan bewoners kent. Er wonen bijvoorbeeld ook expats, die zo nodig altijd een handje willen helpen. Er zijn zelfs twee buurtbewoners die al 30 jaar in de buurt wonen en elkaar via de buurttuin nu voor het eerst hebben ontmoet. Hoe leuk is dat!

Op 26 september organiseerden ze, als appgroep, de “Burendag” van het Oranjefonds, een buurtplantdag, waar veel buren elkaar leerden kennen. Er werd die dag ook een naam gekozen: ‘ ’t Westlandje’ heet de tuin nu met een gelijknamige Facebook-pagina. De tuin heeft nog meer onderhoud nodig, ook is er een wensenlijstje: nieuw tuinmeubilair, een waterpunt, reparatie van het hek en een naambord met daarop de leefregels.

En de plannen houden niet op: met Kerst bewoners een presentje op laten halen bij de versierde buurttuin omdat de Kerstborrel in Coronatijd niet mogelijk is. In 2021 bestaat de buurt 100 jaar; in samenwerking met stadsdorp Beter een goede buurt willen ze hier ook een feest van maken. Mieke wil ook nog graag vermelden dat er een mededelingenbord komt in de vorm van een vogelhuisje waar de activiteiten en nieuws op vermeld worden.