#maakgrijsgroener

Weet jij wat bedoeld wordt met biodiversiteit? Zo ja, dan weet jij meer dan veel andere Nederlanders. Bijna twee derde van Nederland weet namelijk niet waarvoor het begrip biodiversiteit precies staat. Terwijl uit hetzelfde onderzoek ook blijkt dat zij na uitleg biodiversiteit wel belangrijk vinden.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is, simpel gezegd, alle vormen van leven op aarde en de manier waarop zij met elkaar samenleven. Alle planten- en diersoorten zijn op een bepaalde manier van elkaar afhankelijk. Voor voedsel, maar bijvoorbeeld ook voor voortplanting. Ook de mens is onderdeel van dit systeem. Zodra er te veel soorten verdwijnen of uitsterven of juist één soort te veel overheerst, verdwijnt de balans en komt het leven op aarde in de problemen.

Met meer biodiversiteit zorg je voor een gezonde leefomgeving. En dat geldt net zo goed voor het platteland als voor een grote stad als Amsterdam.

#maakgrijsgroener

Laten we daarom grijs groener maken. Er is al veel te veel grijs in onze stad. Met elk stoeptegel of stukje asfalt dat we vervangen door groen, dragen we bij aan een mooiere, prettigere en gezondere stad. En elke extra plant op het balkon, in de geveltuin of op het dak geeft een tikje meer kleur en leven.

Het zou mooi zijn als we zoveel mogelijk Amsterdammers hierbij kunnen betrekken!

Meer informatie

Wil je meer uitleg over het begrip biodiversiteit? Informatie over het onderzoek? Of juist meer tips over hoe je de biodiversiteit kunt helpen? Kijk dan op https://maakgrijsgroener.nl/

 

GroeneBuurten is supporter van Deltaplan Biodiversiteitsherstel