Bedankt vrijwilligers!

Wat zou GroeneBuurten zijn zonder de inzet van vele vrijwilligers?? Een goede reden waarom we hen graag eens in de spotlights zetten.

Bedankt vrijwilligers!

We beginnen graag met enkele vaste krachten die normaliter bijna nooit op de foto’s te zien zijn. Toch verdienen zij die spotlights want zij verrichten op de achtergrond in stilte veel werk:

  • Dankzij Monique werden er niet alleen verschillende artikelen op de website geplaatst, maar ook meerdere leuke en interessante filmpjes. Dat trekt veel aandacht voor de groene zaak!
  • Christine zorgde ervoor dat de werkochtenden van het Expat-team op rolletjes liepen; de inschrijving, het gereedschap en de lunch werden geregeld, en ze hielp zelf als een bikkel mee, o.a. met heel veel tegels wippen.
  • Dankzij Carola kregen vrijwilligers bij werkochtenden een persoonlijke ontvangst en koffie en thee, en leerden kinderen en volwassenen over het composteren van GFT-afval met wormen.
  • Met de hulp van Janna bij administratie en publicaties stonden activiteiten op allerlei externe websites en nieuwsbrieven en bleven we op de hoogte van het aantal deelnemers.
  • En Carline maakte niet alleen dat de binnen- en geveltuin + de bloempotten van Olympus er weer mooi en verzorgd bij stonden, maar ook dat meerdere oudere tuinbezitters op hulp bij tuinonderhoud konden rekenen.

Bij deze dus ook eens wat foto’s van hen:

     

Nog veel meer vrijwilligers verdienen de spotlights

Daarnaast zijn er heel veel mensen die het afgelopen jaar samen met GroeneBuurten hard werkten om te zorgen voor al het groen in de buurt. Hen allemaal persoonlijk bij naam noemen zou ondoenlijk zijn. Dat maakt onze dank niet kleiner! Zij hielpen met het ecologisch beheer in het Vondelpark, de aanleg van meer groen in straten en parken, of het onttegelen van binnentuinen. Zonder hen zou Stadsdeel Zuid er nooit zo mooi groen uit hebben gezien.

Bedankt dus, allemaal, dat je meehielp! Dat is een groot applaus waard!

 

PS: Mocht jij je volgend jaar ook willen gaan inzetten voor meer groen, in de buurt of op kantoor, neem dan contact met ons op via info@groenebuurten.nl