Word vlinderteller in het Vondelpark

vlinders - tellers gezocht

Sinds 2020 tellen vrijwilligers op twee locaties in het Vondelpark dagvlinders. Het doel van de vlindertellingen is het verzamelen van actuele informatie over de veranderingen in de vlinderstand in Nederland. De waarnemingen geven op de lange termijn ook inzicht in de voor- en achteruitgang van vlindersoorten op beide locaties in het Vondelpark. Hiermee kunnen we de gemeente stimuleren om indien nodig hun beheer aan te passen. Alle tellingen worden doorgegeven aan het landelijk meetnet van de Vlinderstichting.

We zoeken een paar nieuwe mensen die zich willen inzetten voor onze fladderende vrienden. Word jij onze nieuwe vlinderteller?

Vlinderteller worden in het Vondelpark

Tussen april en oktober tel je ongeveer 1x per twee weken beide routes. Met elke telling ben je ongeveer twee keer 30 minuten bezig (exclusief je fiets- of wandeltocht er naartoe). Een medewerker van GroeneBuurten loopt de eerste keer met je mee en legt uit hoe een telling precies werkt. Je ontvangt een handleiding en een aantal vlinder herkenningskaarten om de verschillende blauwtjes, witjes en andere soorten te herkennen.

Interesse of wil je meer informatie? Meld je dan aan bij GroeneBuurten via simone@groenebuurten.nl

Locaties vlinderroute

Er is een telroute op de Koeienweide (zuidelijk deel van het Vondelpark) en in de Vondelpark-Slurf (het smalle noordelijk deel van het Vondelpark).

De locaties zijn mede gekozen vanwege de jaarlijks toenemende biodiversiteit aan flora. Interessant om een vergelijk te kunnen maken tussen de beide delen in het park. Beide locaties worden ook in samenwerking met de gemeente medebeheerd door vrijwilligers tijdens werkochtenden.

Vlinderstichting

GroeneBuurten organiseert dit citizen science project in samenwerking met de Vlinderstichting. In 1990 is deze stichting samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gestart met vlindertellingen in Nederland.

Meer informatie: https://www.vlinderstichting.nl/