Terugblik Amsterdam zoemt 2022

Amsterdam zoemt 2022

GroeneBuurten en de Bee Foundation organiseerden voor het derde jaar de campagne ‘Amsterdam zoemt, creëer een bijenoase’. En met succes. Er zijn duizenden inheemse planten geplant die bijdragen aan voedsel- en nestelgelegenheid voor de wilde bij en andere insecten. Op bovenstaande foto bijvoorbeeld de wimperflankzandbij.

Diverse plantacties en BIJlessen

De aftrap van de campagne was met twee schoolgroepen van de Annie MG Schmidtschool en de Tobiasschool. Zij kregen een BIJles verzorgd door een bijen-expert van de Bee Foundation en de ecologisch beheerder van de Koeienweide in het Vondelpark. De basisschool heeft ook honderden gele dotterbloemen geplant, één van de eerste nectarrijke planten die bloeien in het voorjaar. Tijdens werkochtenden in de Vondelpark-Slurf planten vrijwilligers diverse planten en struiken zoals gevlekte dovenetel, hartgespan, muskuskaasjeskruid en dagkoekoeksbloem. Verder deden kinderen en volwassenen mee met bijenexcursies. Het jaar werd afgesloten met een plantuitdeelacties voor 70 groene bewonersinitiatieven uit Amsterdam Zuid, Oost, Noord, Nieuw West, Zuidoost en Centrum. Bekijk de plattegrond met de locaties

Foto impressie

Bekijk onderaan deze pagina een selectie van foto’s van de verschillende activiteiten.

Campagne Amsterdam zoemt, creëer een bijenoase 2022

Tijdens de campagne konden Amsterdammers helpen en leren over het belang van de wilde bij en biodiversiteit. Door de omgeving BIJvriendelijk in te richten creëren we zoveel mogelijk BIJtank-stationnetjes en bijenlinten van inheemse planten door de stad.
Wilde bijen hebben het nog steeds moeilijk in Amsterdam, dit in tegenstelling tot de honingbij die zelfs concurreert met de wilde bij. De wilde bijen vliegen rond in de stad op zoek naar voedsel en nestelgelegenheden. Ze eten nectar en geven stuifmeel aan hun nageslacht. Tijdens het verzamelen bestuiven ze planten, (fruit)bomen en struiken. De planten trekken weer andere insecten en dieren als vogels aan. Wilde bijen zijn daarmee van groot belang voor de natuur en de biodiversiteit in de stad.

Speciale dank

GroeneBuurten heeft de campagne Amsterdam zoemt, creëer een bijenoase alleen kunnen organiseren dankzij verschillende organisaties en vrijwilligers. Met speciale dank aan Landschap Noord Holland (Betrekken bij Groenfonds) en de Bee Foundation voor de financiële bijdragen en het verzorgen van BIJlessen. Ook onze dank voor de enthousiaste inzet en medewerking van buurtbewoners, kinderen van basis- en voorgezet onderwijs, Stadswerken Gemeente Amsterdam en de 70 groeninitiatieven en 7 groenorganisaties Dock, De Groene Noordmakers, GroenplatVorm Zuidoost, Groenpunt Nieuw West, Jungle Amsterdam en Natuur&Milieuteam Zuid.