Snoeien? Nu even niet meer doen

Wist je dat snoeien de komende tijd helemaal niet aan te raden is?

Vaak krijgen mensen in de lente en vroege zomer tuinkriebels. De drang bekruipt hen om aan de slag te gaan met groen. Nieuwe planten, zaadjes, maar ook het snoeien van de al bestaande vegetatie. Even nog snel de uitschietende klimop, conifeer of bessenstruik snoeien voordat alles te groot, hoog en vol wordt. Of dat niet zo mooie boompje kappen om het te vervangen voor een ander.

Toch is dat helemaal geen handig jaargetijde.

Onzichtbare nestjes in het groen

Vanaf begin maart tot het einde van juli zitten er in al die bomen en struiken allerlei vogels te broeden. Hun nesten hebben ze goed verstopt om te voorkomen dat deze leeggeroofd worden door natuurlijke vijanden. De kans dat jij zo’n nest ziet voordat je gaat snoeien of kappen is daarom zeer klein. Daardoor bestaat een redelijke kans dat je een vogel verstoord bij het broeden of het nest vernield. En dat wil je toch niet op je geweten hebben?

Minder nestgeluk = afnemende biodiversiteit

Veel vogels hebben het moeilijk. De oprukkende stad en intensieve landbouw zorgt in het hele land voor steeds minder voedsel en plaatsen om te nestelen. Het merendeel van de vogelsoorten holt daarom in aantallen in razendsnel tempo achteruit.

Heel triest. Maar ook slecht voor ons. Ze helpen ons door allerlei lastige dieren zoals muggen of eikenprocessierupsen op te eten.

Beschermd bij wet

Bovendien zijn alle inheemse vogels, inclusief hun nesten en eieren, beschermd op grond van de Wet natuurbescherming. Dat betekent dat je een strafbaar feit begaat als je een struik snoeit of kapt waarin zich een nest met broedende vogels bevindt.

Ook gemeentewerkers mogen nestelende en broedende vogels absoluut niet verstoren. Weten ze dat er een nest zit en gaan ze door? Dan zijn ze in overtreding, net zo goed als jij of je buurvrouw dat zou zijn.

Wanneer dan wel?

De beste oplossing is gewoon om snoeiwerkzaamheden uit te voeren buiten het broedseizoen. Dat betekent dus voor maart of na juli, want in die periode broeden de meeste vogels. Lees meer informatie over regels en wanneer dan wel in dit bericht van de Vogelbescherming of het bericht hierover van de Gemeente.

Voor veel soorten zoals vruchtbomen geldt sowieso dat de herfstperiode de beste snoeiperiode is, om infectieziektes te voorkomen en om optimale groei van vruchtbeginsels voor volgend jaar de stimuleren. Terwijl je besdragende struiken natuurlijk weer laat staan totdat de bessen op zijn, omdat dit voor veel vogels een belangrijke voedselbron is. Dan is februari een goede snoeimaand.