Geld voor onderhoud medebeheerprojecten

geld voor onderhoud

Veel bewonersinitiatieven krijgen na verloop van tijd te maken met kleine uitgaven om het initiatief in stand te kunnen houden. Het is lastig om hiervoor financiering te krijgen omdat dit meestal niet past in de bestaande subsidiepotjes bedoeld voor nieuwe initiatieven. Stadsdeel Zuid stelt daarom via GroeneBuurten een budget ter beschikking voor onderhoudskosten.

We kunnen nog enkele aanvragen honoreren.

Doel van het budget

De middelen zijn bedoeld om initiatiefnemers bij bestaande zelfbeheerprojecten tegemoet te komen in de (terugkerende) kosten voor het in stand houden van het project. Bewoners kunnen hun aanvraag rechtstreeks declareren bij onze organisatie GroeneBuurten.

Het gaat om de inkoop van zaken die nodig zijn voor het in stand houden van groene bewonersinitiatieven en medebeheerprojecten en voor het ondersteunen van actieve bewoners en vrijwilligers in Oud Zuid en de Zuidas. Denk hierbij aan (biologische) tuinaarde of bemesting, (inheems) zaai- en plantgoed, gereedschap, of plantenbakken of -rekken.

Procedure

Stuur een bericht met een beschrijving van de werkzaamheden die jullie willen uitvoeren naar info@groenebuurten.nl. Vertel waarom deze noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van jullie groeninitiatief. Geef een schatting van de kosten die ermee gemoeid zijn. Vermeld ook of je dit jaar al een andere bijdrage hebt gekregen van GroeneBuurten of de gemeente Amsterdam voor jouw medebeheerproject.

Let op!

Zorg ervoor dat je het hele bedrag in 2020 uitgeeft. Je kunt alleen uitgaven gedaan in het jaar 2020 declareren.

Vragen?

Mail naar info@groenebuurten.nl of bel met David van Bezooijen, 06-83 170 926.