Bewoners aan het woord: Michiel en de bloeiende buurttuin

Bewoners aan het woord: Michiel Hawinckels

De groenstrook achter hun appartementen in de Beethovenstraat zag er altijd wat saai uit, met alleen maar gras en struiken. Totdat een bewoner het goede voorbeeld gaf door zelf een stuk te onderhouden. Daar kwamen zoveel positieve reacties op vanuit de buurt, dat het idee ontstond om van de saaie strook een collectieve tuin te maken.

Miriam, bewoner en architect, maakte een ontwerp dat werd goedgekeurd door de VVE. Toen de buurtbewoners een subsidie kregen van de gemeente konden ze daadwerkelijk aan de slag. De eerste fase van het plan is nu bijna afgerond.

Een bloeiende buurttuin in plaats van saaie groenstrook

Tegen de gevel van de flat liggen moestuintjes, en er zijn enkele bloemencirkels aangelegd. In eentje stonden verleden jaar zonnebloemen, nu staan er tulpen die uitbundig bloeiden. Ze werden daarom vaak gefotografeerd. Een 2e cirkel was vorig jaar met een bijenmengsel ingezaaid en heeft dit jaar vaste planten gekregen. Als het goed is zullen deze op verschillende tijden in het jaar bloeien en van kleur veranderen.

Er is ook een buitenkraan aangelegd. Heerlijk om ‘s avonds na een warme dag even te sproeien met de tuinslang. Verder kwam er een gezamenlijke biertafel waar de VVE regelmatig met plezier gebruik van maakt.

Een positieve impact voor de buurt

De bewoners hopen binnenkort met Fase 2 te kunnen starten. Zo wordt er gedacht over een afrastering om overlast van honden te beperken.

De positieve impact van het project is nu al goed merkbaar. Bewoners van andere flats komen om raad vragen. En ook heel leuk: het zorgt voor verbinding in de buurt. Zo kwam een buurvrouw uit een andere flat spontaan langs met een fles wijn.

Tip: start niet te groot

Een goede tip van Michiel voor anderen bewonersgroepen met plannen: maak het project niet te groot in het begin!

Bewoners aan het woord: Michiel en de bloeiende buurttuin