112 m2 blootgelegd voor regentuin

In korte tijd zijn er geweldige resultaten bereikt in de regentuin van Huis van de Wijk Lydia! Van een bijna compleet versteende binnenplaats is het omgetoverd tot een open terrein waar regenwater uitstekend kan infiltreren. Groen krijgt hier alle ruimte.

Regenwater kan infiltreren via blootgelegde 112 m2

Er is in totaal een oppervlakte van 112 m2 vrijgemaakt van ondoordringbare materialen. Daarvoor zijn bijna 800 stoeptegels verwijderd en ook een grote kunststof mat die onder de oude glijbaan lag.

Laat die regen nu maar komen!

Hergebruik voor de inrichting van de regentuin

De stoeptegels zijn gedeeltelijk hergebruikt in stapelmuurtjes. Deze muurtjes dienen als zitplaats rondom een grote schaduw-werpende boom, die eind oktober geplant zal worden. Ook geven ze vorm aan meer reliëf in de tuin. Zo ontstaan er nattere en drogere stukken waar verschillende soorten planten goed kunnen gedijen.

Er wordt nog steeds hard gewerkt. Zo wordt het witte zand afgegraven om te vervangen door goede grond. In het najaar worden de bomen geplant; fruitbomen in de ene hoek en een krentenboom in het midden. De eerste vaste planten krijgen dan hun plekje, samen met de bloembollen en -zaad. En in het voorjaar wordt in het meest zonnige deel een moestuin aangelegd.

Vroege Vogels filmt het initiatief

Zo’n mooi bewonersinitiatief verdient aandacht. Dat dacht de filmploeg van Vroege Vogels ook. Zij kwamen samen met presentator Menno Bentveld opnames maken voor een aflevering over water, hittestress en droogte in de stad. Zodat mensen door het hele land kunnen zien wat ze zelf kunnen doen om wateroverlast en grote droogte in hun tuin of straat aan te pakken. Ze komen in het najaar nog een keer om de resultaten te filmen, en in het voorjaar 2021 wordt het uitgezonden op televisie.

Harde werkers, die expats!

Het overgrote deel van het zware werk wordt verzet door expats en internationals. Zij willen graag iets terugdoen voor de stad waar ze zich zo goed ontvangen voelen, en hoe kan dat beter dan door groen aan te leggen of onderhouden. Zonder hun harde werk zouden we nu nog niet eens echt begonnen zijn, dus dank allen voor deze bijdrage!